Οικογενειακή Κατάσταση                   : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 

      Εκπαίδευση:

 

Ίδρυμα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 <<ΑΓ. ΙΒΑΝ ΡΙΛΣΚΙ>>

ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ημερομηνία:  Από (μήνες/έτη)

(Μήνες/έτη) 

 

1/07/1999

Πτυχίο:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

 

 

        Γλώσσες:

Γλώσσα

Ελληνικά (μητρική γλώσσα)

Αγγλικά

Βουλγαρικά

 

 

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

        Παρούσα θέση: Διατηρώ Τεχνικό Γραφείο Τοπογραφικών εφαρμογών.

 

       Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: 15

 

      Κύρια προσόντα:  Τοπογράφος Μηχανικός

 

      Επαγγελματική απασχόληση: Ελεύθερος Επαγγελματίας Τοπογράφος   

                                                                Μηχανικός από 2004 έως σήμερα,