Επαγγελματική  εμπειρία

2000

2002

2007                                                               

1994 - 2003

 

1995

1998

1987 - 2006

1978 - 1993

1978 - 1993

 

 

 

Υποψήφια Βουλευτής του Νόμου Ροδοπης

Υποψήφια Νομαρχιακή Συμβουλος του Νόμου Ροδοπης

Γραμματειακή υποστήριξη της βουλευτού Τσετινε

Διοικητικό υπαλληλος στο Οικονομικό-Λογιστικό τμήμα αναδασώσεων και δασών του Νόμου Ροδόπης

Διεύθυνση στο τμήμα Γεωργίας του Νόμου Ροδόπης

ΙΚΑ Νόμου Ροδόπης

Ασφαλίστρια στην Αγροτική Τράπεζα και Ευρωπαϊκής Πίστη

Ιδιοκτήτρια καστηματος επίπλου

Ιδιοκτήτρια καταστήματος ενδυσης

 

                                           

Εκπαίδευση

011572

Οικονομικό Λυκειο

Απόφοιτη Οικονομικού Λυκείου του Νόμου Ροδόπης

                                                                                                 

 
   

 

 

Σεμινάρια

Παρακολούθηση πολλαπλών σεμιναρίων leader με θέμα την οικονομική και διοικητική διαχειρηση

 

Προσωπικά ενδιαφέροντα

 

Συμμετοχή σε θεατρικά δρώμενα

Μέλος στον πολιτιστικό σύλλογο Γυναικών Υφαντών (ενεργή συμμετοχή σαν μέλος του διοικητικού , ταμειας)

Μέλος στον σύλλογο Γυναίκα και Δημιουργία του Νόμου Ροδοπης( ενεργή συμμετοχή σαν μέλος του διοικητικού , ταμειας)