ü  Του Ιωάννη Κυριαζή του Γεωργίου και της Ειρήνης, κατοίκου Κομοτηνής ΠΕ Ροδόπης (Λαέρτου 23), γεννηθέντος στις 08-10-1959 στο Νέο Σιδηροχώρι ΠΕ Ροδόπης

 

ü  Περάτωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές το έτος 1977 στο Γυμνάσιο Αρρένων Κομοτηνής. Εισήλθα στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) του Αριστοτέλειου Παν/μίουΘεσ/νίκης (ΑΠΘ) το ίδιο έτος, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, απ’ όπου αποφοίτησα το έτος 1982, με ειδίκευση στις νομικές επιστήμες.

 

ü  Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο 1982 μέχρι και Ιούνιο 1984, οπότε και απολύθηκα. Από τον Ιανουάριο του έτους 1985 ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, όντας εγκατεστημένος μονίμως στην πόλη της Κομοτηνής (Δνση Γραφείου: Λ. Ηρώων, αριθμ. 7), εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και διορισμένος στο οικείο Πρωτοδικείο (Ροδόπης).

 

ü  Από του έτους 1989 έχω προαχθεί σε παρ’ εφέταις δικηγόρο, χειριζόμενος πλέον και υποθέσεις στο Εφετείο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή.Διαθέτω πλούσια δικανική εμπειρία, εκτεινόμενη σ’ όλα τα είδη υποθέσεων στα διάφορα δικαστήρια (πολιτικά-ποινικά-διοικητικά), καθώς επίσης και ανάλογη θεωρητική κατάρτιση με συνεχή και αδιάλειπτη αυτοεπιμόρφωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων σ’ όλο το φάσμα του δικαίου.Από του έτους 1994 άρχισα συνεργασία με την τότε Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, στον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης στα πλαίσια της στεγαστικής πίστης καθώς και στις διαδικασίες επανεισπράξεως στεγαστικών δανείων, την οποία συνεργασία συνέχισα και με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, μετά την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΚΤΕ ΑΕ από του έτους 1998 μέχρι και σήμερα.

 

ü  Συμμετείχα ως μέλος του ΔΣ του πρώην Ταμείου Προνοίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, μέχρι την κατάργησή του (1999) και εν συνεχεία διετέλεσα πρόεδρος του διάδοχου σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.) επί μία συναπτή δεκαετία, εκλεγόμενος συνεχώς μέλος του άτυπου αρχικά και νομίμως συσταθέντος εν συνεχεία συντονιστικού οργάνου, των ανά την Ελλάδα ιδρυθέντων,ομοίων σωματείων (ΛΕΑΔ), με στόχο τη κατοχύρωση και προαγωγή των ασφαλιστικών, προνοιακών και άλλων θεμάτων της καθημερινότητας του δικηγόρου. Από του έτους 2008 μέχρι και του έτους 2017 συμμετείχα συνεχώς ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, επί τρεις συναπτές θητείες (τη τελευταία θητεία με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα), μαχόμενος μαζί με τους άλλους συναδέλφους, για τα μικρά και μεγάλα θέματα του κλάδου των Δικηγόρων, τόσο σε τοπικό επίπεδο ιδιαίτερα, όσο και για τα γενικότερα θέματα του κλάδου, σε πανελλαδικό επίπεδο (θέματα που χειρίζεται η Ολομέλεια και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος). Ακόμη συμμετέχω στην Επιτροπή Κτηματολογίου και στην Επιστημονική Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και προεδρεύω στο Γ΄ Τμήμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης.

 

ü  Συμμετείχα επίσης σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής μας (ενδεικτικά, μέλος στα ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής και του 2ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, πρόεδρος του Μορφωτικού Ομίλου Νέου Σιδηροχωρίου).

 

ü  Από πλευράς οικογενειακής καταστάσεως, είμαι έγγαμος, απ’ τον Δεκέμβριο του έτους 1989 και πατέρας δύο τέκνων, ενός κοριτσιού, γεννηθέντος το έτος 1990, αποφοίτου του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΔΠΘ (δασκάλας) και ενός αγοριού, γεννηθέντος το έτος 1994, φοιτητού επί πτυχίω του Οικονομικού Τμήματος του ΔΠΘ, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.