ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2018-2019 Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Θράκης στον τομέα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.

2002-2007 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Απόφοιτη του τμήματος Νομικής.

1999-2002 Απόφοιτη Ενιαίου Λυκείου Κομοτηνής με βαθμό απολυτηρίου 18,1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

2007 - 2009 Πρακτική σε δικηγορικό γραφείο της Κομοτηνής

2009 - 2015 άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος

Οκτώβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018: υπάλληλος γραφείου στο εργοστάσιο

γαλακτοβιομηχανίας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ»

ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Αdvance Toiec).

Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας (Β2 του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

ECDL Core Certificate (όλες τις ενότητες).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση ,του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, παρακολούθησης

Προγράμματος Κατάρτισης 200 ωρών με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Ενηλίκων», που υλοποιήθηκε στην Ξάνθη από 19/11/2017 έως 14/01/2018

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα οδήγησης IX Β' Κατηγορίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επικοινωνιακή, συνεργάσιμη και μαχητική, με οργανωτικό και μεθοδικό πνεύμα,

χαρακτηριστικά τα οποία εμπλουτίστηκαν με την άσκηση μαχόμενης δικηγορίας.