Επάγγελμα :Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος με δύο παιδιά.

 

Μέση Εκπαίδευση: 1994 Γυμνάσιο και  λύκειο στην Προύσα της Τουρκίας.

Ανώτατη Εκπαίδευση: 1995 ένα χρόνο Αγγλική φιλολογία MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY στην Αγκυρα της Τουρκίας.

Ανώτατη Εκπαίδευση: 2000 Πτυχίο Αρχιτεκτονικής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Καράδενιζ της Τραπεζούντας. Διπλωματική  εργασία, Σταθμός Λεωφορείων της Τραπεζούντας

Αναγνώριση  πτυχίου (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.): 17/01/2003 ως δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα διπλώματα από τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των άλλων  Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.   

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά – Tουρκικά

Προγράμματα:  Archicad and Autocad all versions  - MS OFFICE                                                                                                                                                                                              

 

Ως υπάλληλος. Από 15/09/2001 εώς 31/12/2002 στην Εταιρία ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  στο γραφείο μελετών.

Ως Αρχιτέκτων Μηχανικός. Από 02/01/2003 εώς 01/04/2004 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΡΟΔΟΠΗΣ  στη δ/νση Πολεοδομίας Και Περιβάλλοντος

Τεχνικό Γραφείο Από 2004 εώς Σήμερα  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο γραφείο μελετών.

2011 -2012 Αντιδήμαρχος του Δήμου Κομοτηνής .

1) Διεύθυνση Πολεοδομίας,   

2) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2018 -2019 Αντιδήμαρχος του Δήμου Κομοτηνής .

1) Πρωτογενούς Τομέα και Οικισμών

 

 

 

Συμμετοχή στο διεθνή συνέδριο ΗΑΒITAT 2008 στη Κίνα ως Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου Μάστανλη